הגהה

הגהה היא תיקון של שגיאות כתיב ופיסוק. טקסט ‏שזקוק להגהה בלבד הוא טקסט שבנוי נכון ומנוסח היטב. הוא לא דורש שינויים במבנה ובניסוח, אלא רק ‏שינויים קלים וקוסמטיים. ‏
 

1. תיקוני כתיב - תיקוני איות (בדרך כלל לפי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית) ותיקונים ‏של טעויות קלות ושגיאות הקלדה. הגהה מקצועית תנקה את הטקסט משגיאות כתיב, תבטיח כתיב אחיד ‏לכל אורך הטקסט ותשפר את מראהו.‏

הנה דוגמאות אחדות לתיקוני כתיב: ‏


• ‏"התוכנית העלתה דמעות בעיני."‏
כך נכתב בכתבה שהתפרסמה באחד העיתונים. הכתיב התקין: "התכנית העלתה דמעות ‏בעיניי".‏


‏"הוא תמך בפולריזציה של מערכת השלטון."‏
המשפט הזה הופיע בעבודה שעסקה בדמוקרטיזציה של מערכת שלטון ריכוזית. שגיאת ‏הכתיב הקטנה הפכה לגמרי את משמעות המשפט, ובמהלך ההגהה הוא תוקן – "הוא תמך ‏בפלורליזציה של מערכת השלטון."‏


‏"אוניברסיטת "אל-אזהאר" / "אל אזהאר" / אל אזהר."‏
איך כותבים את שמה של האוניברסיטה: עם ‏מקף או בלי? "אזהר" או "אזהאר"? בטקסט הזה היא הוזכרה פעמים רבות,
 ובכל פעם נכתב שמה אחרת. זוהי דוגמה לחוסר אחידות בטקסט. במהלך ההגהה תוקן ‏שמה בהתאם לכללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית: "אל-אזהר".‏


• ‏"להוציא את השדים מהארון."‏
רוב השדים נוטים להסתתר דווקא בבקבוק (ולכן "יצא השד מן הבקבוק"). בארון, לעומת זאת, יש שלדים, ואות אחת שנשמטה גרמה לשיבושה של מטבע לשון – "להוציא את השלדים מהארון."‏


2. תיקוני פיסוק - גם לפיסוק יש כללים שחשוב להכיר. סימני הפיסוק מלכדים אוסף של מילים והופכים אותו למשפט בעל ‏משמעות. פיסוק שגוי עלול לשנות לגמרי את משמעות המשפט, ואפילו להופכו לבלתי קריא, ולכן ‏חשוב מאוד שהטקסט יהיה מפוסק כהלכה.

לדוגמה, המשפט הבא - ‏
"את הטקס ניהל יו"ר חבר המנהלים הדר' רוזנפלד בדברים שנשא לכבוד האירוע, שיבח את ‏המארגנים."

יהיה קריא ומדויק יותר כך:
"את הטקס ניהל יו"ר חבר המנהלים, הד"ר רוזנפלד. בדברים שנשא לכבוד האירוע שיבח את ‏המארגנים."

text.mending@gmail.com • 050-7648602